Raamleerplan

Hafabra
Deel 1:  Algemeen
Deel 2: Exameneisen en niveauvoorbeelden blazers
Deel 3: Aanpassing exameneisen (2004)

 

Slagwerk
Op 4 maart 2010 heeft het bestuur van de Stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst het vernieuwde raamleerplan slagwerk officieel erkend. Het nieuwe raamleerplan slagwerk vervangt het raamleerplan HaFaBra-opleidingen deel 3, exameneisenen niveauaanduidingen Slaginstrumenten en het raamplan voor de Drum- en Showbandopleidingen. In het raamleerplan is te lezen hoe de overgang van de oude situatie met de twee oude raamleerplannen naar de nieuwe situatie verloopt.
Download hier het slagwerkraamleerplan: Raamleerplan Slagwerkopleidingen